SiChuan JinQiang Women's 0 (3) 2 Inner Mongolia Nongxin Women's
SiChuan JinQiang Women's
Inner Mongolia Nongxin Women's
70
75
38
46
Inner Mongolia Nongxin Women's
SiChuan JinQiang Women's
87
86
42
47