Fecha Equipo FT HT
Bulgaria Woman'sU20
Finland Women's U20
80
75
42
36