Baloncesto /

Polska Liga Koszykówki

Polska Liga Koszykówki
2022-2023

Playoffs - Final

Playoffs - Third Place